Sale เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Accu-Chek Performa

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Accu-Chek Performa

รหัสสินค้า: Accu-Chek Performa

สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต็อค

ราคา: 3,500 บาท 2,400 บาท
จำนวน:

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง  Accu-Chek Performa

- ใช้เวลาในการอ่านค่า 5 วินาที

- ใช้ปริมาณเลือด 0.6 ไมโครลิตร

- หน่วยความจำ 500 ค่า

** รับประกันตลอดอายุการใช้งาน**

 

เครื่องตรวจน้ำตาล Accu-Chek Performa ทำให้การตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหารง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชั่นการตั้งเตือนให้ตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหาร

 

การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงค่าปกติอยู่เสมอจะช่วย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดกับตา ไต และเท้าได้

 

หากผลระดับน้ำตาลที่คุณตรวจได้ตรงตามค่าในตารางด้านบน แสดงว่า "คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน" ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะเบาหวาน

 

คุณสมบัติ Accu-Chek Performa

-ไม่ต้องตั้งโค้ด

-ไม่ต้องเซ็ตเครื่อง

-ตั้งเตือนให้ตรวจน้ำตาลหลังอาหาร

-เรียกดูค่าเฉลี่ยน้ำตาลก่อนและหลังอาหารได้

-มีหน่วยความจำ 500 ค่า พร้อมเรียกดูค่าเฉลี่ยน้ำตาล 7,14,30 และ  90 วันได้

 

วิธีตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง

2.เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือด

3. ตรวจสอบวันหมดอายุของแถบตรวจน้ำตาล ห้ามใช้แถบตรวจที่หมดอายุแล้ว

4. เสียบแถบตรวจเข้ามิเตอร์ตามทิศที่ลูกศรชี้ เครื่องจะเปิดอัตโนมัติพร้อมมีเสียง "ปี๊บ"

5. เมื่อปรากฏสัญลักษณ์หยดเลือดการพริบที่หน้าจอ จึงทำการเตรียมเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

6.บีบปลายนิ้วเบาๆ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด แล้วจะทำการเจาะเลือดจากปลายนิ้วจะทำให้ได้หยดเลือดง่ายขึ้น

7. แตะหยดเลือดที่ขอบด้านหน้าของพื้นที่สีเหลือง อย่าแตะหยดเลือดที่ด้านบนแถบตรวจ จะมีเสียง "ปี๊บ" และสัญลักษณ์นาฬิกาทราย เมื่อได้ปริมาณเลือดเพียงพอ

8. เมื่อหน้าจอแสดงผลค่าน้ำตาลหากต้องการตั้งสัญลักษณ์กำกับผลตรวจให้ค้างแถบตรวจไว้ในเครื่องก่อนดูบทที่ 2 การตั้งสัญลักษณ์กำกับผลค่าน้ำตาลหรือดึงแถบตรวจออกทิ้ง เครื่องจะดับเองภายใน 5 วินาที

 


 
สั่งซื้อสินค้า

เขียนแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง
ต่ำสุด           สูงสุด